QI v médiách: na slovenskom trhu sa nám darí

27.7.2022 · QI v médiách

Ankety Okrúhly stôl odborného mesačníka Strojárstvo sa zúčastňujeme niekoľkokrát do roka. Tentokrát sme boli oslovení so žiadosťou o zhrnutie tohoročného prvého polroku s výhľadom do konca roku. 

Pretože periodikum vychádza aj na Slovensku, odpovedal Michal Chodas, konateľ našej dcérskej spoločnosti QI GROUP SLOVAKIA, ktorá pôsobí na slovenskom trhu. Jeho vyjadrenie si môžete prečítať tu: Prvý polrok sa niesol v našej sieti implementačných partnerov na úspechu z minulého roka, kedy sa nám podarilo zazmluvniť rekordný počet nových zákazníkov a dosiahnuť historicky najlepší obrat spoločnosti. Aktuálne prebiehajú implementácie systému na nových projektoch. Zvýšený dopyt po ERP systémoch evidujeme aj tento rok a druhý polrok tohto roka očakávame v sieti uzatváranie viacerých výberových konaní na dodávku ERP systémov, dolaďovanie detailov implementácii a ostrých nábehov systémov, ktoré sa zväčša dejú na prelome rokov.