Referencia

DEVA F-M, s. r. o.

Textilná výrobná firma pôsobiaca v špecifickej oblasti - výrobe ochranných odevov. Spoločnosť je nielen výrobcom, ale i predajcom svojich výrobkov v Európe, Ázii a Austrálii. Okrem hasičov, polície a armády používajú ochranné obleky DEVA aj záchranári, pracovníci petro-chemického priemyslu a plynárenstva.

Cíle projektu

Flexibilní technologie: propojení se specializovanými programy

Plánování výroby: zabezpečení všech procesů ve výrobě a sledování průběhu zakázky

Obchodní případy: zvládnutí velkého počtu obchodních případů

DEVA není jen výrobcem, ale i prodejcem svých výrobků a drtivou většinu obchodů si ve společnosti realizují sami. I to byl jeden z důvodů, proč přestoupili na systém QI, který má širokou paletu funkcí právě v oblasti obchodních modulů. Výjimkou, kdy společnost využívá své obchodní partnery, jsou zahraniční tendery. Těch se místo mateřské společnosti účastní výhradní zástupci v dané zemi. Export činí až 60 % a zboží putuje nejen po Evropě, ale i do Asie a Austrálie.

O krok před konkurencí

V roce 2001 přestal tehdejší software, Byznys na platformě DOS, splňovat narůstající požadavky společnosti. Systém neměl ani flexibilní technologii, ani požadované propojení na výrobu, které bylo pro DEVU klíčové. „Hledali jsme systém, který by perfektně obstál v naší výrobě,“ informo- vala paní Dedková. Správu informačních technologií DEVA outsorcovala a od partnerské společnosti se dozvěděla
o informačním systému QI. „Když jsme s ním poprvé přišli do styku, bylo QI ještě v plenkách. Ale způsob, jakým bylo vyvíjeno a jak byla postavena technologie, se nám zdál zajímavý a pružný. Proto jsme se rozhodli pro QI,“ informovala Dedková.

Výroba v QI naplno

Výroba QI je v DEVĚ plně propojena se všemi ostatními odděleními, které na ni navazují. Přijaté objednávky se zaevidují v QI, automaticky se propojí s výrobou a vytvoří se tzv. výrobní tabulka. Data z QI pak přejdou do specializovaného návrhářského CAD programu Nest Master, který slouží k polohování a vývoji nových střihů. Výstupní informace z programu se pak importují opět do QI, odkud putují na Trans roll – stroj, který automaticky pokládá a řeže látku podle dat ze systému QI. Díky propojení těchto specializovaných programů s komplexním informačním systémem se úplně propojila výroba s ekonomickou oblastí a jednotlivé kroky procesu na sebe automaticky navazují.

Sledování, plánování, efektivnost

Pomocí Plánování výroby QI si vedoucí výroby sestavuje výrobní plány jednotlivých dílen. Jsou stanoveny časové normy, tedy údaje o tom, kolik minut je potřeba na ušití jednoho kusu výrobku. Na základě toho je možné plánovat kapacitu na jednotlivých dílnách. Aby bylo sledování výroby stoprocentní, využívá DEVA i evidenci rozpracovanosti výroby a je schopna přesně určit termín dodání zboží. Pomocí čteček čárového kódu se sleduje rozpracovanost jednotlivých kusů v zakázkách. Výrobky je možné sledovat jak ve stavu připravenosti, tak i na stříhárně, ve výrobě, u výstupní kontroly a nakonec ve skladě.

Ve společnosti mají rozpracováno vždy několik zakázek zároveň a podle nich si plánují materiál. Když je zakázka naplněna požadovaným množstvím, zařadí se do výroby. Jakmile se zakázky finalizují, tedy přejdou ve výrobě do stavu dokončeno, vytvoří se skladová příjemka a hotové výrobky se přijmou na sklad. V okamžiku, kdy jsou naskladněny, expeduje je obchodník zákazníkovi a opět pomocí čteček a QI tvoří i dodací list. „S postupy, které jsme v QI nastavili, jsme velice spokojeni. Jednotlivé kroky na sebe přesně navazují, bez zbytečné administrativy,“ pochválila Dedková.

Díky přesnému plánování může společnost rychle reagovat na potřeby zákazníka i případné změny v objednávce. S využitím QI už není problém výrobu aktuálně přeplánovat. Jednotliví pracovníci mají přesné údaje o stavu zakázek. „Vztah se zákazníkem utužujeme i tím, že jsme mu kdykoliv schopni okamžitě a přesně říct, v jakém stavu se jeho objednávka nachází.“ Vzhledem k oboru jsou požadavky zákazníků různé, proto ve společnosti přistupují osobně a profesionálně nejen k velkým zakázkám, ale i k malým zákazníkům.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Napojenie na špecializovaný softvér
  • Rýchle a presné vyhľadávanie dát
  • Možnosť operatívnych zmien v pláne výroby
  • Uživateľské prispôsobenie formulářov
  • Jednoduché rozšírenie funkčnosti QI podľa potriebZaujala vás táto referencia?

Stiahnite si kompletnú prípadovú štúdiu, v ktorej sa dozviete všetky podrobnosti.

Stiahnuť prípadovú štúdiu