Referencia

MODUS, spol. s r. o.


Implementácia:
10/2005 – 01/2006

Počet zaměstnancov:
331

Počet uživatelov:
65

„Môžeme potvrdiť, že QI splnilo naše špecifické požiadavky najmä v oblasti obchodu a riadenia výroby.“

Lubomír Kalina, konateľ spoločnosti

Spoločnosť MODUS sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou svietidiel vlastnej značky. Výrobný sortiment pozostáva zo širokého radu svietidiel určených ako pre priemysel, kancelárske a bytové priestory, tak pre verejné osvetlenie. Výrobky sú určené pre tuzemský aj zahraničný trh.

Čo od nás potrebovali?

K prvotnej požiadavke opustiť DOSový systém, ktorý nevyhovoval predovšetkým po stránke technologickej, pribudli požiadavky na otvorenosť systému k ďalším kancelárskym aplikáciám a jeho výraznejšieho zabezpečenia. Medzi kľúčové požiadavky zákazníka na IS patrila možnosť využitia manažérskej nadstavby a čiarových kódov v skladoch a výrobe.

Požiadavka modifikovateľnosti systému, ktorý bol v pôvodnom riešení značne obmedzený, je zabezpečený pomocou nástroja QI Builder. Tento nástroj umožňuje užívateľovi vyvíjať a upravovať aplikácie rýchlejšie, za plnej prevádzky a bez potreby zásahu programátora.


Hlavné prínosy implementácie QI

  • On-line režim dostupnosti dát
  • Rychlé získavanie informácií
  • Podchytenie slabých miest
  • Automatická kontrola dát
  • Prehľadné tlačové výstupy

Použité moduly