Usporiadali sme zbierku pre detský domov. Prečo je to zmysluplné?

24.7.2019 · Aktuality

Zo spolupráce s Detským domovom Hodonín u Kunštátu sme mali úprimnú radosť už vlani. Preto sme na ňu nadviazali a rozhodli sa urobiť deťom krajšie prázdniny.

QI tím zhromaždil v zbierke športové potreby aj oblečenie pre deti rôznych vekových kategórií. A pretože vieme, ako je finančne náročné plniť detské sny, rozhodli sme sa, že prispejeme aj peňažne: zamestnanci pomohli individuálne, ďalšou čiastkou obdaroval zariadenie priamo QI GROUP.

Čo podporilo náš názor, že ide o zmysluplne využité peniaze? Finančnú situáciu domova popisuje jeho riaditeľ Bohumír Verner: „Sme príspevková organizácia Juhomoravského kraja a musíme sa vo svojom hospodárení riadiť pravidlami tak, aby sme neporušovali zákony, ktoré pre nás platia. Aj z tohto dôvodu sa dostávame do ťažkých situácií. Momentálne nám doslúžilo detské ihrisko. Nejaké investičné peniaze máme, ale zistili sme, že nám začína zatekať do budovy. Sú to záležitosti, na ktoré by kraj prispel – bohužiaľ trvá veľmi dlho, kým sa k nám financie dostanú.“ Preto pokiaľ chce domov zlepšovať podmienky života zverencov, nezostáva mu nič iné, ako ich hradiť práve z darov. „Využívame ich tiež, keď chceme deti odmeniť, napríklad za maturitu. Ďalší bod je motivačný: zverencom, ktorí ukončili školu a idú do života, prispievame čiastkou 10 000 Kč. Musia nám ale preukázať, že skutočne pracujú,“ vysvetľuje riaditeľ. A v neposlednom rade sa za dary hradia aj rekreácie, súťaže, krúžky a účasti v športových oddieloch. Je skrátka dôležité, aby sa deti mohli rozvíjať v tom, čo ich zaujíma.

Ak sa zaujímate o túto problematiku a radi by ste pomohli, môžete kontaktovať priamo detský domov e-mailom (kancelar@ddhodoninukunstatu.cz) alebo telefonicky (+420 516 463 226).

Domov v Hodoníne je štátne zariadenie pre výkon ústavnej výchovy pre deti od 3 do 18 rokov. Ide o domov rodinného typu. Kapacita je 24 miest.