Zachraňujeme bielokarpatský prales

9.6.2021 · Aktuality

Rozhodli sme sa podporiť ekologický program Miesto pre prírodu a zachrániť 1 000 m² bielokarpatského jedľovo-bukového pralesa Ščúrnica.Projekt má na starosti Český zväz ochrancov prírody: cieľom je pomocou prispenia dobrovoľných darcov vykúpiť cenné prírodné lokality, na ktorých bude umožnený návrat prírode, a zabezpečenie následnej trvalej riadnej starostlivosti o tieto územia.