Nasadenie QI v spoločnosti TMETAL získalo Cenu za finančnú efektivitu

1.12.2022 · Aktuality

QI opäť uspelo v súťaži o Prípadovú štúdiu roka a po siedmy krát sa umiestnilo. Benefity, ktoré prináša spoločnosti TMETAL, výrobcovi oceľových konštrukcií so svetovým renomé, odborná porota ohodnotila Cenou za finančnú efektivitu.

Súťažná prípadová štúdia s názvom Automatizovaná tvorba atestovej dokumentácie s QI popisuje fungovanie celého riešenia, ktoré naimplementovala naša partnerská spoločnosť United Paladins, a objasňuje, ako dochádza k merateľným prínosom. V celopodnikovom rámci QI zvýšilo úroveň riadenia a zlepšilo podmienky pre prácu aj výrobu. Dôraz bol kladený na agendu okolo atestovej dokumentácie, ktorej tvorba je už teraz automatizovaná, čo znižuje chybovosť o cca 50 % a prináša ročnú úsporu okolo 500 000 Kč. Aj tieto benefity podporili rozvoj Tmetalu z firmy malej veľkosti do dnešnej podoby. „Pokiaľ sa informačný systém nasadzuje s citom pre potreby konkrétneho zákazníka a skúsenosťami v danej oblasti, je potom pre celú spoločnosť významnou podporou, ktorá navyše zabezpečuje výraznú ekonomickú úsporu. Cenu za finančnú efektivitu QI získalo po štvrtý krát, čo potvrdzuje, že naša partnerská sieť odvádza kvalitnú prácu, ktorej výsledkom je okrem iného práve znižovanie nákladov našich zákazníkov,“ hovorí náš generálny riaditeľ Tomáš Smutný. Celú prípadovú štúdiu si môžete prečítať tu.

Súťaž Prípadová štúdia roka je tradičnou záležitosťou, ktorú už 17. rok usporadúva magazín CIO Business World. Hodnotenia sa ujíma porota zložená z profesionálov odborových združení ICT Unie a CACIO, skúsených akademikov z prestížnych technologických fakúlt a tiež profesionálnych ICT manažérov.