Overené v prestížnej súťaži: QI prináša finančné úspory

10.12.2019 · Aktuality

Už po piaty krát sme sa zúčastnili s informačným systémom QI súťaže o najlepšiu prípadovú štúdiu roka, ktorú usporiadal magazín CIO Business World. Riešenie, za ktorým stojí česká spoločnosť Melzer, získalo Cenu za finančnú efektívnosť.

Hodnotenia sa pravidelne ujíma odborná porota zložená z profesionálov odborových združení ICT Unie a CACIO, skúsených akademikov z technologických fakúlt a tiež ICT manažérov. 

Ocenená prípadová štúdia s názvom QI: vstup do novej éry bola realizovaná v Strojárenskom skúšobnom ústave a objasňuje, ako dochádza ku každoročnej úspore 1 000 000 Kč. „Ocenenie za finančný prínos projektu odráža kvalitne navrhnuté riešenie, ktoré sa vo výsledku podarilo preniesť do fungujúceho celku. Išlo o veľmi náročnú viac než ročnú implementáciu, ktorá znamenala pre spoločnosť Melzer  vstup do nového odboru. Moje poďakovanie patrí predovšetkým ľuďom v Strojárenskom skúšobnom ústave, ktorí dokázali vytvoriť spoločne s našimi odborníkmi špičkový tím, ktorý ťahal za jeden povraz. Na pomyselnom stupni víťazov teda stojíme spoločne,“ hovorí Jiří Doležel, riaditeľ spoločnosti Melzer.

V rovnakej súťaži zvíťazil Melzer v roku 2017, zároveň uspel aj v rokoch 2014 a 2013. V roku 2018 boli ocenení partneri M.I.S.S. a JRM Slovakia.Strojárenský skúšobný ústav ponúka služby v oblastiach spojených s uvádzaním výrobkov na európsky aj celosvetový trh. Výrobcom, dovozcom aj exportérom umožňuje posúdiť v súlade s normami rozhodujúce technické parametre produktov, zabezpečuje certifikácie, odborný dohľad aj inšpekcie.