Pomáhame aj v novom roku: otvorili sme spoluprácu s klubom Radosť

14.2.2024 · Aktuality

Združovanie rodín so zdravotne postihnutými deťmi je hlavným poslaním klubu Radosť. Organizácia, ktorá pod záštitou Asociácie rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí v ČR pôsobí na Prostějovsku, pre svojich členov pravidelne organizuje rôzne stretnutia aj akcie.

A pretože sme chceli podporiť najbližšie okolie (časť našej spoločnosti sídli priamo v Prostějove), na ktoré máme navyše osobné väzby, vyrazia toho roku deti na letný tábor s našou finančnou podporou. „Dar pokryje stravu, ubytovanie, vstupné do historických objektov, zoo, na športovisko – v našom prípade ide hlavne o bazény – a exkurzie, ktoré sú pre všetkých najväčším lákadlom,“ hovorí predseda organizácie Petr Frantal a dodáva, že práve tieto typy akcií sú pre členov klubu veľmi dôležité, „prehlbujú kontakty medzi rodinami, dochádza tu k výmene informácií. Aktivity spĺňajú aj charakter integračný, pretože na akciách sa spoznávajú postihnuté deti so zdravými, a to nielen so súrodencami.“