Pomáhame seniorom a deťom bojovať s izoláciou

22.3.2021 · Aktuality

Smutnými dôsledkami koronavírusovej pandémie sú osamotenie a izolovanosť tých najohrozenejších. Preto sme sa rozhodli prispieť Zdravotnému klaunovi, o. p. s., ktorý pomáhachorým deťom, ich rodičom aj seniorom žijúcim v domovoch prostredníctvom veselých klauniád.

Kde je to možné, tam sa radosť rozdáva osobne (v respirátoroch a pri dodržaní prísnych hygienických pravidiel). Kde to nejde osobne, tam klauni pomáhajú on-line – spoločnosť napríklad usporadúva virtuálne klauniády aj klaunskú poštu pre klientov geriatrií. „Tento rok potvrdil, aká silná a potrebná je myšlienka prinášať radosť a dobrú náladu tam, kde sa jej nedostáva,“ hovorí riaditeľka organizácie Kateřina Slámová Kubešová.