Ocenili sme našich najúspešnejších partnerov

20.1.2023 · Aktuality

Január je mesiacom, kedy každoročne vyhodnocujeme našich najúspešnejších implementačných partnerov. Zlatého alebo strieborného pásma ich za rok 2022 dosiahlo hneď deväť.

Status Gold partner získali české spoločnosti Melzer, Adaptica a Exas, za slovenský región JRM Slovakia a JR Group. Striebornú métu si delia českí M.I.S.S., OR-NEXT a United Paladins, za Slovensko sa umiestnilo Compeko Brezno. Všetkým Gold aj Silver partnerom úprimne gratulujeme a za spoluprácu ďakujeme aj celej partnerskej sieti.

Ocenění partneři