QI je súčasťou nového centra pre testovanie modernej výroby

14.6.2022 · Aktuality

Náš partner spoločnosť Adaptica dodáva QI do nového experimentálneho pracoviska pre testovanie, simulácie a nové scenáre modernej výroby. Tento takzvaný testbed otvorilo výskumné a inovačné centrum INTEMAC 1. júna v juhomoravskej Kuřimi.

INTEMAC zvolil QI preto, že spĺňa všetky požiadavky na moderné riadenie výroby. „V Adaptice máme skúsenosti s integráciou na Průmysl 4.0 a bezpapierovú kanceláriu, preto sme pri takomto projekte nechceli chýbať,“ hovorí Radek Šebela, obchodný riaditeľ Adapticy.

Firmy si v testbede budú môcť vyskúšať pokročilé technológie na automatizáciu výroby, vision systémy, podnikový informačný systém QI, robotické technológie alebo napríklad rozšírenú realitu pre potreby údržby.