QI na Univerzite Palackého v Olomouci

19.4.2022 · Aktuality

Študentami vítané novinky z praxe sme odovzdávali minulý týždeň na Univerzite Palackého v Olomouci. Odbornú prednášku na tému Úloha analýzy pri vývoji informačného systému viedol náš kolega Jan Hofman, riaditeľ oddelenia supportu.

Učebňu naplnili prevažne poslucháči magisterského odboru aplikovaná informatika a my sme vďační nielen za ich pozornosť, ale aj možnosť rozšírenia povedomia o QI. Absolventov a študentov vysokých škôl radi privítame v našom QI tíme na týchto pozíciách: https://www.qi.cz/oddeleni-vyvoje/.