QI tím na Dobrodni v domove pre osoby so zrakovým postihnutím

15.5.2023 · Aktuality

Táborák s veľkou pridanou hodnotou, tak by sme zhrnuli akciu, ktorej sa niektorí z nás zúčastnili na konci apríla v rámci (pre nás už tradičného) Dobrodňa.

Poobedné posedenie s čarodejníckou tematikou sa konalo na záhrade Centra sociálnych služieb pre osoby so zrakovým postihnutím v Brně-Chrlicích. Pomohli sme so zabezpečením občerstvenia, ale hlavne strávili čas s klientmi zmieneného Centra. „Chceme poďakovať Dobrovoľníckemu centru ADRA Brno, ktoré stretnutie skoordinovalo, a dobrovoľníkom z firmy QI GROUP. Pre zamestnancov, a predovšetkým našich klientov ide o vítané spestrenie každodenného života. Možnosť spoznať nových ľudí a porozprávať sa s nimi je pre nich rovnako dôležité a obohacujúce ako pre každého z nás. Dobrovoľníctvo má veľký zmysel a pevne veríme, že teší nielen našich klientov, ale aj samotných dobrovoľníkov,“ doplnila za Centrum sociálnych služieb pracovníčka vzťahov s verejnosťou Andrea Bartošová.