QI v Brnenských vodárňach a kanalizáciách: rýchlejší obeh dokumentov

2.11.2023 · Aktuality

Hlavní náplní Brněnských vodáren a kanalizací je výroba i dodávka vody pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních a dešťových vod. Společnost se rozsahem svých činností řadí k nejvýkonnějším českým vodohospodářským subjektům (pitnou vodou zásobuje 412 000 obyvatel, také provozuje 62 000 kanalizačních přípojek).

K bezproblémovej prevádzke tu už päť rokov prispieva QI, a to hlavne pri sledovaní prevádzkových nákladov alebo riadení toku dokumentov vo firme. Viac sa dozviete v novej prípadovej štúdii.