QI v médiách: Vo svojich radoch radi uvítame aj absolventov

29.6.2021 · QI v médiách

Nedávno sme boli prizvaní, aby sme sa zúčastnili ankety Okrúhly stôl odborného mesačníka Strojárenstvo, ktorý vychádza v Českej republike aj na Slovensku. Témou bola problematika uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce v kontexte neľahkej doby, kedy sa vyučovalo prevažne on-line.

Za našu spoločnosť odpovedala prevádzková riaditeľka Martina Němcová, ktorá má pod palcom okrem iného aj náborové kampane: „Momentálne zháňame IT pracovníkov pre vývoj nášho informačného systému QI: rozhodujúce sú znalosti v oblasti top technológií (napríklad Vue.js, ASP.NET). Hoci vyberáme prevažne medzi špecialistami s konkrétnou praxou, spolupráci so študentami opúšťajúcimi akademickú pôdu sa rozhodne nebránime. Pokiaľ životopis, odbornosť v porovnaní s platovými požiadavkami a výsledok osobného pohovoru zaujmú, absolventa radi zamestnáme. Aj v minulosti sa nám vyplatilo prijať kandidátov čerstvo po škole: viac ako prax je podstatná schopnosť rýchlo sa zapojiť.“ Preto by sme chceli absolventov upozorniť na práve prebiehajúcu náborovú kampaň: https://www.qi.cz/oddeleni-vyvoje/.