Referencia

A.W. spol. s r. o.

Dnešný monopol na výrobu Pravých olomouckých tvarôžkov vznikol pred viac ako sto rokmi. Názov spoločnosti nesie iniciály Aloisa Wessels, jedného zo zakladateľov továrne.

Vo väčšine klasických výrobných podnikov vstupuje do výroby celý rad surovín a na výstupe je jeden alebo len niekoľko výrobkov. V spoločnosti A.W. je to úplne naopak. Z niekoľkých vstupných surovín vzniká škála výrobkov, od tradičných venčekov až po sviatočné tyčinky s rôznymi príchuťami.

Cíle projektu

Propojení dat: Spojení oblasti výroby, obchodu i vlastních prodejen do jednoho systému.

Přístup k datům: Zajištění přístupu k datům z jednotlivých středisek odkudkoliv a okamžité získání relevantních dat.

Obchodní procesy: Zpracování nezvykle velkého počtu požadavků na cenotvorbu.

Ačkoliv receptura zůstala takřka nezměněná, radikálně se změnilo technologické zázemí továrny. Při přípravách vstupu České republiky do EU došlo k řadě změn. Nové hygienické předpisy vyvolaly nutnost rekonstrukce a továrna se radikálně upravovala – od kanalizace po elektroinstalaci. Následně docházelo i k výměně strojů a samozřejmě i informačních technologií.

Přizpůsobitelnost – konkurenční výhoda

Původně společnost pracovala s podnikovým systémem Melzer Profi, který fungoval na dosovské platformě. V rámci modernizace podniku však management společnosti vypsal výběrové řízení na nový IS. „Zúčastnily se ho velké, ale nepřizpůsobitelné systémy i softwary, které jsou určeny spíše pro oblast mlékárenství. Kromě QI nebyl žádný z nich schopen přizpůsobit se našim potřebám,“ okomentoval průběh řízení Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti.

Specifika obchodní činnosti

Společnost prodává prostřednictvím obchodních řetězců více jak 80 % svých výrobků. S původním systémem bylo problematické splnění specifických požadavků různých obchodních řetězců. Co řetězec, to požadavek, například na zaokrouhlování na tři desetinná místa apod. Implementací QI se podařilo splnit veškeré požadavky a obchodní činnost se značně zjednodušila. Bezproblémové je i obchodování se zahraničím. A.W. vyváží zboží do Polska, Maďarska, Rakouska i na Slovensko.

Odhalení dlužníků

Individuální péče o zákazníky přiměla společnost k tvorbě několika dealerských kategorií. A.W. navíc poskytuje svým odběratelům různé typy slev a bonusů. Propracovaná cenotvorba v QI uspokojila potřeby zákazníka v oblasti práce s cenovými nabídkami a zpřehlednila práci.

QI nabízí uživatelům i řadu obchodních výstupů. „Systém mi umožňuje ihned si zobrazit dlužníky, kontrolovat doklady z jiných poboček, snadno dohledám potřebné doklady a podobně. Díky QI provádíme zpracování dokladů a jejich vyhodnocování mnohem komfortněji,“ řekla ekonomka společnosti Ing. Iva Miková.

Data elektronicky

V A.W. využívají elektronické komunikace a usnadňují si tak proces fakturace. „Snažíme se působit na všechny odběratele, aby si elektronickou fakturaci také zavedli, je to pro nás velká časová úspora, která by se jistě hodila i jim,“ vyjádřil se Ing. Kovář. Velkou pomoc nabízí QI i v oblasti skladování. Přenosy dat pomocí čteček a přesná evidence zboží na skladech je urychlením práce. „V těchto dnech probíhá přechod na QI i v této oblasti. Těšíme se na on-line přenosy dat, urychlení toku informací a zkvalitnění propojení výroby a skladů,“ řekl jednatel A.W.

Dohledatelnost, šarže, testy

Ve většině klasických výrobních podniků vstupuje do výroby celá řada surovin a na výstupu je jeden nebo jen několik výrobků. U společnosti A.W. je systém zcela opačný a z několika vstupních surovin vzniká škála výrobků.

Před výrobou je potřeba z materiálu od dodavatelů sestavit formovací návrh a nechat projít vzorky laboratorními testy. Jelikož je výroba pod dohledem potravinářů i veterinární správy, musí být původ každé šarže, která odejde z výrobny zpětně dohledatelný.

Budoucí výhled

„QI nám vyhovuje a počítáme s tím, že i v budoucnu budeme naše nově vznikající potřeby řešit v QI,“ svěřil se s plány Ing. Kovář. „Záleží i na jednotlivých zaměstnancích, jak jsou schopni definovat své potřeby a také trochu ustoupit v místech, které z technologického hlediska nejde ošetřit. Na druhé straně pak musí být kvalifikovaný dodavatel, který zná prostředí a ví, jak od zaměstnanců jejich potřeby zjistit. Tady máme jasnou výhodu, že máme konzultanty společnosti Dingo, se kterými si rozumíme my, i naši zaměstnanci,“ dodal Ing. Kovář.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Vysledovateľnosť výrobkov a surovín
  • Zvládnutie požiadavek reťazcov
  • Všetky agendy v jednom systéme
  • Prepracovaná cenotvorba
  • Prístup k informáciám v systéme odkiaľkoľvekZaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom