Referencia

EUROMILK, a. s.

Spoločnosť Euromilk, a. s., je významný slovenský spracovateľ kravského mlieka a zároveň distribútor a výrobca mliečnych produktov s viac ako päťdesiatročnou tradíciou. Špecializáciou podniku, ktorý denne prijme viac ako 100 000 litrov čerstvého mlieka, sú produkty ošetrené metódou UHT. Euromilk zároveň vyrába trvanlivú šľahačku, smotanu a sušené mliečne pudingy. To všetko bez konzervačných látok a ďalších aditív.

Ciele projektu

 • Jednotný software, ktorý zabezpečí komplexnosť a nadväznosť procesov: Sústredenie evidencie majetku, nákupu, predaja, výroby, skladov, ekonomiky, personalistiky a miezd do jedného informačného systému.
 • Jednoduchá a presná práca s dátami: Intuitívne a komfortné ovládanie informačného systému na všetkých užívateľských úrovniach, ktoré ušetria čas a znížia chybovitosť zamestnancov.
 • Informácie o výrobe v reálnom čase: Získanie podrobnej a aktuálnej evidencie priebehu výroby.
 • Neustály prehľad o stave surovín: Zabezpečenie údajov napríklad o hladine a teplote mlieka v tankoch.
 • Aktuálny hospodársky výsledok: Podávanie reportingu o cash flow, tržbách a hospodárskych výsledkoch vrátane ďalších finančných prehľadov.
 • Efektívne plánovanie výroby: Okamžitá dostupnosť informácií o disponibilnom množstve zásob na nasledujúce dni.

Všechny výrobky z Euromilku jsou stoprocentně slovenské, protože společnost spolupracuje pouze s regionálními farmáři. S dvaceti dodavateli je v neustálém kontaktu a podporuje jejich činnost. Již deset let je Euromilk úspěšný i na evropském trhu. Jeho výrobky si mohou koupit Maďaři, Češi i Řekové. Společnost spolupracuje s nadnárodním řetězcem Metro, na Slovensku a v České republice pak se skupinou COOP a CBA nebo s nezávislými odběrateli. Euromilk je držitelem certifikátu řízení kvality podle normy ISO 9001:2001 a ISO 22000:2006.

Všetko v jednom

Manažment Euromilku sa na konci roka 2013 rozhodol zastrešiť všetky firemné procesy jediným komplexným informačným systémom. Spoločnosť hľadala software, ktorý zabezpečí riešenie na mieru pre mliekarenskú výrobu a nahradí tak pôvodný ekonomický informačný systém Datalock a ucelený súbor programov Milsoft, ktorý firma používala pre nákup mlieka. Do výberového konania vstúpili štyria výrobcovia informačných systémov, zvíťazilo QI. Najlepšie totiž spĺňalo vstupné požiadavky. Navyše QI používa spoločnosť Istermeat, a. s., s rovnakým vlastníkom ako Euromilk. „QI sme vybrali aj na základe dobrých skúseností z Istermeatu. Taktiež zdieľame niektoré pracovné pozície a funkcie, preto je pre nás jeden spoločný informačný systém výhodný,“ vysvetlil vedúci nákupu Ing. Tibor Balogh.

Implementácia bez obmedzenia prevádzky

Základom úspešnej a rýchlej implementácie je dôkladná organizácia a vyvážená komunikácia. „Vzájomne sme si vychádzali v ústrety. Implementácia bola založená na kontrolných dňoch, zdieľali sme všetky zápisy aj úlohy. Všetko bolo starostlivo riadené a dozorované,“ zhrnul túto fázu pán Balogh. Aby všetko prebiehalo bez prieťahov, rozdelil dodávateľ implementáciu na dve etapy. Aj vďaka tomu nemusel Euromilk behom zavádzania systému obmedzovať svoju činnosť. Súčasťou bolo školenie zamestnancov, ktorí už pri prvých krokoch v QI ocenili jeho prehľadné užívateľské rozhranie.

Príjem, výroba, expedícia, ale aj hospodárske výsledky

Po polročnej implementácii QI v Euromilku riadi všetky firemné procesy. Zabezpečuje príjem mlieka, nákup zásob, objednávky, výrobu aj expedíciu. Všetko potom prepája s ekonomikou. Táto komplexnosť prináša aktuálny náhľad na skutočný stav surovín, vyčíslenie percentuálnych strát a upozorňuje na rozdiely vo výrobe aj expedícii. Euromilk má taktiež každý deň k dispozícii hospodárske výsledky.

Prehľad o každom deci mlieka

QI v Euromilku pokrýva celú výrobu aj jej plánovanie. V prvom kroku zaobstaráva informácie o disponibilných zásobách na nasledujúce dni. Tento prehľad potom zabezpečí plynulý tok objednávok surovín, ktoré momentálne chýbajú alebo dochádzajú, ale tiež dodávok hotových produktov.

Výrobné procesy software spracováva v závislosti od údajov z prietokomerov a hladinomerov, ktoré hlásia informácie o stave zásob. Euromilk takto získal prehľad o každom deci mlieka a možnosť vyhodnocovať výrobu aj z procesného hľadiska. „Pred implementáciou úplne chýbal systém, ktorý by podporoval výrobné procesy. Nemali sme žiadne prietokomery ani hladinomery. Preto sa nám nedostávali niektoré zásadné informácie, tiež sme nemohli využiť možnosti modelovať nákladové položky. To sa s QI zmenilo,“ povedala vedúca výroby Andrea Szaboová. Euromilk teraz plánuje výrobu efektívne – už v priebehu dňa môže výrobný riaditeľ skontrolovať výkazy, ktoré prinášajú informácie napríklad o percentuálnych stratách na kartónoch alebo mlieku.

Informácie o nákupe mlieka aj jeho kvalite

Špeciálne pre Euromilk bola vyvinutá aplikácia, ktorá zaznamenáva nákup mlieka a následne ho oceňuje. QI najprv vygeneruje denný plán zvozu od regionálnych farmárov, ktorý je zároveň podkladom pre automatickú tvorbu ďalších dokladov. Pri príjme software monitoruje pomocou kalibrovaných prietokomerov a hladinomerov napojených na tankoch objem mlieka. Výsledky merania sa potom konfrontujú s výsledkom váženia cisternových vozov a prenesú do sprievodných dokladov.

QI taktiež zaznamenáva kvalitatívne znaky mlieka, ktoré automaticky vyhodnocuje buď ako štandardné, alebo neštandardné. Tieto výsledky potom majú vplyv na tvorbu ceny a pomáhajú sledovať plnenie dodávateľských zmlúv. „Vyhovuje mi, že všetky parametre kvality vidím na jednom mieste. Zaručuje mi to absolútny prehľad, pretože vo svojej kancelárii viem v podstate o všetkom, čo sa deje dole vo výrobe,“ upresnila vedúca oddelenia kvality a hygieny Ing. Renáta Seresová.

Optimalizácia paletového skladu

V Euromilku je zavedený váhový systém kontroly komplexnosti všetkých paliet, ktoré opúšťajú výrobu. QI teda monitoruje každú paletu od jej vzniku až po vyskladnenie a podáva informácie o jej hmotnosti, šarži, váhe, nette alebo brutte. Zabezpečuje aj tlač paletového štítku s čiarovým kódom, ktorý nesie všetky potrebné informácie. „Vďaka napojeniu QI na čiarové kódy presne vieme, aká hmotnosť opúšťa výrobu a či všetko súhlasí s ostatnými údajmi. Pokiaľ by sa objavil problém, môžeme každý výrobok jednoducho podľa šarže vysledovať,“ zhrnul prínosy pán Balogh.

Skladníci v Euromilku používajú pri svojej práci mobilné zariadenie PDA. Vďaka tomu šetria čas a eliminujú chyby pri prepisovaní údajov z papierového dokumentu do informačného systému. Prostredníctvom PDA sa presúvajú palety na určené pozície alebo prebieha ich vyskladnenie na základe sprístupnenej objednávky v mobilnom zariadení. Všetko môže zodpovedný pracovník v QI kedykoľvek skontrolovať priamo z kancelárie.

80 percent elektronicky spracovaných objednávok

Většinu objednávek Euromilk zpracovává elektronicky prostřednictvím EDI komunikace, kterou QI podporuje, a na jejím základě také obstarává výdej ze skladu. „I díky tomu, že je tato forma komunikace přehledná, se můžeme lépe přizpůsobit požadavkům odběratelů,“ sdělil vedoucí nákupu. QI eviduje také rozvozové trasy a sleduje paletová salda odběratelů i dopravních společností. „Plánování podle rozvozových tras nám snížilo náklady na dopravu,“ doplnil pan Balogh.

Euromilk se stále vyvíjí, v nejbližší době plánuje rozšířit své portfolio o sortiment sýrů. Nové požadavky bude i nadále řešit informační systém QI.

Hlavné prínosy implementácie QI

 • Zníženie zásob vďaka prehľadnej automatizácii evidencie skladov a výroby v reálnom čase
 • Všetky údaje z oblasti nákupu, skladov, výroby a predaja sú vďaka meračom aktuálne
 • Zrýchlenie práce skladníkov a eliminácia chýb pri prepisovaní informácií z dokumentov do informačného systému
 • Dohľadateľnosť kvality mlieka z každej dodávky
 • Bilancia nákupu, spotreby aj predaja mlieka a ľahko dostupné štatistiky kvality výroby mliečnych produktov
 • Rýchla dohľadateľnosť šarže všetkých surovín
 • Časová úspora desiatok hodín týždenne v administratíve vďaka jednotným dátam
 • Sprehľadnenie všetkých procesov
 • Podpora čiarových kódovZaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom