Referencia

ICM, s. r. o.

Spoločnosť ICM poskytuje služby v oblasti daní, auditu a účtovníctva už od roku 1992. Za dobu svojho pôsobenia si spoločnosť vybudovala silné postavenie založené na profesionalite, komplexnosti poskytovaných služieb a využívaním moderných technológií. ICM je priekopníkom, ktorý ako jeden z prvých na trhu začal svojim zákazníkom ponúkať možnosť vzdialeného on-line vedenia účtovníctva – v systéme QI.

Cíle projektu

Konkurenční výhoda: Získání výhody nabízením služeb s extrémní přidanou hodnotou ve formě komplexního ERP pro klienty.

On-line komunikace: Využití on-line přístupů a možnosti vzdálené správy účetních dat.

Klienti: Snížení nároků na administrativní práci klientů a zvýšení jejich počtu.

V současnosti nabízí ICM svým zákazníkům služby v oblasti daňového, ekonomického a organizačního poradenství, poradenství v oblasti mezd a personalistiky a v neposlední řadě on-line účetnictví. Právě v této oblasti je ICM průkopníkem, který jako jeden z prvních na trhu začal svým zákazníkům nabízet možnost vzdáleného vedení účetnictví – v systému QI.

Komplexní služby za minimální cenu

Cílem ICM je poskytovat klientům aktuální a přehledné informace o hospodaření tak, aby klienti nepoznali rozdíl v tom, že mají externí účtárnu. Poskytování informací ex post jedenkrát měsíčně je v dnešní době, která žije technologickým pokrokem, zastaralé. Pomocí QI poskytuje ICM klientům služby v podstatě „interní účtárny“ za výhodnější cenu a se servisem a zárukami externích služeb.

Maximální usnadnění práce

Klienti pracují pomocí vzdáleného přístupu ve své databázi, která je uložena u ICM. Společnost tedy vystupuje nejen v roli účetní organizace, ale i v roli provozovatele serveru. Prvotní doklady (faktury, pokladnu, sklady, …) pořizují pracovníci klientů na svých počítačích a prostřednictvím automatických kontací ukládají účetní data do databáze. Nemusí jít ani o kvalifikované účetní, postačí zapracovaný administrativní personál. ICM takto pořízená data prověří, doplní a zaúčtuje složitější účetní zápisy.

Konkurenční výhody účetních firem

  • Poskytují svým klientům komplexní ERP zdarma
  • Individuálně nastaví QI potřebám svých klientů
  • Umožňují klientům on-line sledování jejich hospodaření

Proces implementace

Aby mohlo ICM poskytnout zákazníkům pohodlnější formu vedení účetnictví, bylo zapotřebí opustit stávající progra- mové vybavení na platformě DOS a zcela změnit i přístup a způsob komunikace s klienty.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2003. Zúčastnili se ho 3 konkurenční dodavatelé a informační systém QI. Výhru mu přinesla především jeho schopnost přizpůsobit se individuálním potřebám jednotlivých zákazníků i zkušenosti a serióznost implementačního partnera – společnosti M.I.S.S. Implementace QI byla zahájena v říjnu 2003 a od ledna 2004 byli na QI převedeni první klienti. „Chtěli jsme konkurenční výhodu nejen pro nás, ale hlavně pro naše klienty – snazší komunikaci, aktuální informace a vyspělý informační systém,“ okomentovala přechod na QI Ing. Eva Buriánová, projektová manažerka ICM.

QI poskytlo ICM možnost elegantně zpracovávat data přímo v databázi jednotlivých zákazníků. „Účetním firmám nabízíme QI v balíčku Account Edition. Mohou tak zavést u svých klientů QI za symbolickou cenu a pohodlně pak pracovat s daty v jejich databázi,“ představil možnost Ing. Lubomír Čuma, jednatel společnosti M.I.S.S.

Navýšení počtu zákazníků

Mezi klienty ICM patří živnostníci, malé a střední firmy, kterým zpracovává v QI celou agendu. Zastoupeny jsou však i velké firmy, které mají vlastní účetní oddělení, a ICM zde vystupuje v roli supervizora. „Vzdálená správa účetnictví je výhrou i pro firmy, kde by byl potřebný větší počet účetních a tím vysoké mzdové náklady. Využitím vzdálené správy s QI klienti značně ušetří,“ vysvětlila paní Buriánová.

Počet zákazníků ICM stoupá hlavně díky výhodám, které jim QI nabízí. Zákazníci mají neustále přístup ke svým datům a nemusí do ICM přeposílat stohy prvotních dokladů. „Máme stabilní portfolio zákazníků, protože lepší službu – spojení kvality poskytovaných služeb ICM a vyspělosti QI – nenašli“.

Komunikace a bezpečnost

„Našim klientům nabízíme luxusní software, který se s konfekcí – tedy klasickou papírovou správou účetnictví, nedá srovnat,“ okomentovala paní Buriánová. QI umožňuje komunikaci v XML formátech s řadou institucí, jakými je správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další. Využití elektronické fakturace IS DOC a komunikace s klienty přes zákaznickou sekci na vlastním webovém rozhraní je pak dalším krokem ke snížení administrativy a uchovávání v papírové formě.

Bezpečnost přenášených dat je zajištěna pomocí technologie CITRIX, která je srovnatelná s bankovním sektorem.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Elektronická fakturácia
  • On-line sledovanie hospodárenia
  • Prístup do databázy klientov podľa potřeby
  • Poskytnutie klientom ERP ako konkurenčná výhoda
  • Neustále aktuálne informácieZaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom