Referencia

KMOTR – Masna Kroměříž a. s.


Implementácia:
11/2006 – 05/2007

Počet zaměstnancov:
152

Počet uživatelov:
55

Pomocou QI sme maximálne urýchlili a spresnili expedíciu našich výrobkov.

MVDR. František Mikeš, výrobný riaditeľ

Tradiční výrobce trvanlivých fermentovaných salámů, patří mezi přední české producenty oblíbených chuťovek jako jsou Poličan, Herkules, Paprikáš a Lovecký.

Jak používají QI

Společnost KMOTR používá systém QI již od roku 2006. Zavádění systému probíhalo postupně. Nejdříve byly implementovány ekonomické moduly, na ně navazovaly sklady a výroba.

KMOTR prodává své výrobky převážně prostřednictvím velkoodběratelů, každý z obchodních partnerů má odlišné požadavky na to, jak má zboží vypadat – například jak má být zboží baleno, jaká bude etiketa, faktura. Díky pružnosti QI si uživatelé mohou sami nastavit jednotlivé formuláře a číslování pro daného odběratele. Objednávka se automaticky do QI přenese ze systému EDI. Již v objednávce jsou požadavky přednastaveny podle odběratele a procházejí celým výrobním cyklem až po sklad a expedici.

QI je propojeno s etiketovacím zařízením a vahami. Pomocí čárového kódu je veškeré zboží v QI zpětně vysledovatelné. U každého zboží pracovníci přesně vědí, z jakých surovin a kdy bylo vyrobeno, což umožňuje například okamžitě stáhnout vadné výrobky.


Hlavní přínosy implementace QI

  • Sjednocení číselníků
  • Napojení QI na vážní systém
  • Rychlá a přesná expedice
  • Zavedení čárových kódů
  • Zlepšení komunikace s odběrateli

Použité moduly