Referencia

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., je hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova, zejména olověné baterie, vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále zpracovává odpady s obsahem drahých kovů a elektrická a elektronická zařízení vyřazená z provozu. Díky svému výrobnímu programu v oblasti recyklací tak společnost hraje významnou úlohu při ochraně životního prostředí.

Důvody zavedení nového IS

Zákazník byl již vybaven informačním systémem pokrývajícím zejména finanční, ekonomické a logistické procesy. V některých divizích pak byly používány vlastní SW nástroje pro řízení hlavních procesů, jako např. aplikace „Výkup“ v divizi Drahé kovy. V některých případech nebyla zajištěna automatizovaná výměna dat mezi jednotlivými aplikacemi, jako např. „Laboratoř a výsledky měření“, „Vážní systém“, „Šarže odlitků z rafinace“.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., se zabývá čtyřmi hlavními činnostmi, které jsou realizovány v oddělených divizích. Jedná se tak vlastně o 4 samostatné podniky v jednom, přičemž hlavním konsolidačním prvkem je ekonomika a controlling. Vhodný informační systém tak musel být schopen poskytnout podporu pro všechny divize a jejich procesy v jednom čase.

Hlavním důvodem pro zavedení nového IS tak byla potřeba konsolidace dat za všechny divize „pod jednu střechu“, minimalizace nákladů na provoz informačního systému a zvýšení automatizace rutinních procesů. To vedlo k vypsání výběrového řízení na dodávku komplexního informačního systému.

Výběr nového IS a jeho dodavatele

V prvním čtvrtletí roku 2012 byla oslovena široká paleta dodavatelů informačních systémů za účelem prezentace svých řešení. Do dalšího kola výběrového řízení, tedy vypracování Studie proveditelnosti, postoupily systémy QI
a Helios. Na základě splnění všech výběrových kritérií a velmi úspěšné prezentace návrhu řešení byl nakonec vybrán systém QI a společnost Melzer, spol. s r. o., jakožto jeho dodavatel.

Právě komplexnost systému QI a jeho nadprůměrná schopnost umožnit provádění pokročilých zákaznických úprav, podpořená integrovaným vývojovým nástrojem QI Builder, byly hlavními konkurenčními výhodami QI, které rozhodly o konečném výběru.

Vysoká empatie konzultantů dodavatele, jejich odbornost a schopnost orientovat se v zákaznických procesech a možnostech systému QI přinesla pro klíčové uživatele jednoznačné poznání, že výběrem společnosti Melzer, spol. s r. o., získávají partnera nejen pro provedení implementace systému, ale také pro metodické a provozní konzultace.

Postup implementace informačního systému

Dodavatel, tedy společnost Melzer, spol. s r. o., vypracoval ve spolupráci s externí poradenskou společností Applicon-IT, která zastupovala zákazníka, prováděcí projekt obsahující přesný harmonogram prováděných činností. Oboustranným důsledným řízením projektu bylo již po 3 měsících od zahájení implementace dosaženo stavu, kdy bylo možné provést Integrační testy a ověřit tak schopnost produktu i uživatelů přejít bez komplikací do ostrého provozu IS. Vše proběhlo bez jakéhokoliv narušení provozu.

Dodávka implementačních služeb zahrnovala vše potřebné od návrhu řešení přes školení uživatelů, odborné konzultace metodiky a pracovních postupů, přizpůsobení systému specifickým potřebám uživatelů s využitím vestavěného nástroje QI Builder až po podpůrné a dohledové konzultace a v neposlední řadě komplexní projektové řízení.

Implementovaný rozsah funkčnost

Informační systém zde najednou podporuje procesy výrobní a obchodní, procesy výkupu, zpracování a přepracování materiálu, separace, procesy řízení kvality, laboratorní měření, atesty a ekologické výstupy, podpůrné procesy, jako jsou servis a údržba, finance, ekonomika, majetek. Ve vybraných procesech je pak implementována on-line komunikace se specializovanými systémy (laboratorní měření, vážní systém, řízení šachtové pece, „tankomat“ pro čerpání PHM). Dále jsou implementovány mobilní terminály pro sběr dat, řízení expedice a jednoznačnou identifikaci konkrétní šarže materiálů a výrobků. Významnou součástí projektu byla plnohodnotná podpora oceňování skladů metodou Pevných cen, včetně detailní znalosti struktury ceny každé šarže materiálů a výrobků.

Hlavní přínosy implementace QI

  • Zvýšená podpora organizace a řízení výrobních procesů
  • Zvýšená podpora v oblasti řízení kvality
  • Propojení se specializovanými systémy
  • Vyšší podpora operativního řízení procesů
  • Zefektivnění práce managementu

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom