Referencia

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.


Implementácia:
2005 – 2006

Počet zaměstnancov:
79

Počet uživatelov:
12

„Ja na informačnom systéme QI najviac oceňujem to, že mi umožňuje získať okamžité informácie o aktuálnom stave a prognózu ekonomiky spoločnosti.“

Ing. Václav Kratochvíl, predseda predstavenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc je projektová a inžinierska spoločnosť. Špecializuje sa najmä na komplexné riešenie dopravnej infraštruktúry a významne sa podieľa na modernizácii železničných tranzitných koridorov. Svoj záber postupne rozšírila do oblasti dopravných cestných stavieb, ale aj inžinierskych a pozemných stavieb. Inžinierska činnosť siaha od špecifikácie podkladov až po výkon stavebného dozoru.

Čo od nás potrebovali?

Stručne povedané potrebovali spojiť oblasť riadenia výroby vrátane špecifík projekčnej činnosti s personálnou, mzdovou a účtovnou agendou. Špecifiká práce projekčnej firmy sa prejavili v požiadavke sledovania a vyhodnocovania jednotlivých projektov. V MCO sledujú pri projektoch predovšetkým náklady, výnosy, cash flow, dodržiavanie časového harmonogramu a zapracovanie zmien v projekte. Systém QI im tiež umožňuje sledovať a vyhodnocovať úspešnosť ponúk a ich rentabilitu.


Hlavné prínosy implementácie QI

  • Efektívnějšie rokovania s obchodnými partnermi
  • Zlepšenie vnútornej komunikácie
  • Evidencia vyťaženosti a produktivity zaměstnancov
  • Vyhodnotenie projektov

Použité moduly