Referencia

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

MORAVIA CONSULT Olomouc je projektová a inžinierska spoločnosť. Špecializuje sa najmä na komplexné riešenie dopravnej infraštruktúry a významne sa podieľa na modernizácii železničných tranzitných koridorov. Svoj záber postupne rozšírila do oblasti dopravných cestných stavieb, ale aj inžinierskych a pozemných stavieb. Inžinierska činnosť siaha od špecifikácie podkladov až po výkon stavebného dozoru.

Čo od nás potrebovali?

Stručne povedané potrebovali spojiť oblasť riadenia výroby vrátane špecifík projekčnej činnosti s personálnou, mzdovou a účtovnou agendou. Špecifiká práce projekčnej firmy sa prejavili v požiadavke sledovania a vyhodnocovania jednotlivých projektov. V MCO sledujú pri projektoch predovšetkým náklady, výnosy, cash flow, dodržiavanie časového harmonogramu a zapracovanie zmien v projekte. Systém QI im tiež umožňuje sledovať a vyhodnocovať úspešnosť ponúk a ich rentabilitu.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Efektívnějšie rokovania s obchodnými partnermi
  • Zlepšenie vnútornej komunikácie
  • Evidencia vyťaženosti a produktivity zaměstnancov
  • Vyhodnotenie projektov


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom