Referencia

NOVATRONIC, s. r. o.

Spoločnosť NOVATRONIC začínala s výrobou nábytku takzvane v garáži ako rodinná firma v roku 1991. Teraz zamestnáva skoro pol stovky pracovníkov a ponúka komplexné služby, ktoré zahŕňajú konzultácie s architektami aj grafické návrhy interiérov. Do špičky jej portfólia sa radí kancelársky a školský nábytok, sústredia sa tiež na zákazkovú výrobu. Spoločnosť zo Šumperku, ktorá disponuje moderným strojovým parkom s veľkým podielom CNC technológií, vo veľkej miere exportuje do zahraničia, najčastejšie do Francúzska, Nemecka, Belgicka, Holandska a na Slovensko.

Cíle projektu

Zjednotiť informácie: Sústrediť ekonomickú, mzdovú, skladovú a výrobnú agendu do jediného systému.

Dlhodobosť a prispôsobiteľnosť: Implementácia systému, ktorý bude zodpovedať špecifickým firemným potrebám aj pri ďalšom rozvoji.

Zefektívnenie výrobných procesov: Zabezpečiť bezchybnosť a úplnosť výrobnej dokumentácie.

O precíznosti NOVATRONICu svedčia jeho netradičné projekty. Spoločnosť kompletne vybavila Základnú školu prof. V. Vejdovského pre zrakovo postihnutých v Olomouci ale aj Odborný liečebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravskom Beroune. Nielen tieto produkty sú navrhované a vyrábané v súlade s platnými európskymi normami a so zmyslom pre harmóniu, kvalitu, bezpečnosť, design aj ekológiu.

Zjednotené agendy vďaka implementácii

Pred zavedením komplexného ERP systému používal NOVATRONIC niekoľko softvérov na báze DOS. Prenášať dáta bolo obtiažne. „Ako najväčší problém sme vnímali rozdelenie agend: používali sme ekonomické programy, v ďalších sa spracovávali mzdy, ani výroba nebola riešená komplexne. Všetkému bolo potrebné dať jednotný rámec. Preto sme sa rozhodli vypísať výberové konanie na komplexný informačný systém,“ povedal riaditeľ spoločnosti Dušan Mikulec.

Požiadavky na nový informačný systém najlepšie spĺňalo QI, ktoré vďaka svojej komplexnosti dokázalo jednoducho zjednotiť všetky agendy. „Implementácia systému prebehla podľa stanoveného plánu, ktorý sme si so zákazníkom na začiatku projektu definovali. Súčasťou implementácie bola aj dodávka hardvéru, zákazkové úpravy systému a import dát z pôvodných zdrojov,“ popísal implementáciu projektový manažér firmy Melzer Libor Bedřich.

Výroba s presnými normami

Po implementácii riadi QI v NOVATRONICu väčšinu firemných procesov. Jeho zavedenie sa najviac odrazilo vo výrobe. „QI nám uľahčuje hlavne počítanie noriem, všetko sa deje automaticky. Môžeme sa baviť o úspore 25 percent času pri využití tohto importu,“ vypočítal Mikulec.

Výrobný materiál je možné vďaka QI deliť medzi jednotlivé pracoviská. „Materiálové normy sme predtým viedli pod jednotnou položkou výroba. Tento celok sme ale potrebovali rozdeliť na segmenty tak, aby malo každé stanovište svoju technickú normu, čo sa s QI podarilo,“ doplnil Mikulec.
Zadávanie dát do QI bolo zo začiatku pre NOVATRONIC časovo náročné. „Vo finále ale oceňujem, že tieto informácie máme starostlivo vedené. Nechýbajú dôležité údaje a nevyrábame s premrštenou normou,“ dodal Mikulec.

QI zabezpečuje aj spoľahlivé napojenie na softvér pre tvorbu nárezových plánov a špeciálny program pre konštruovanie nábytku IMOS CAD/CAM. „Do QI sa z týchto softvérov dostávajú importom dát všetky výkresy aj technologické postupy. Nemusíme sa zdržiavať s ručným prepisovaním dát, všetko sa vedie elektronicky,“ vyhlásil Mikulec.

Výroba v NOVATRONICu je špecifická, odohráva sa pri nej veľa zmien v konfigurácii výrobkov. „Často odvodzujeme výrobky. Vďaka modulu TPV a kalkulácie sme schopní udržať zmeny pod kontrolou. Výrobná dokumentácia je úplná a bez chýb,“ povedal Mikulec.
QI pomáha aj pri plánovaní výroby. Generuje totiž takzvané „vychystávacie“ zoznamy, ktoré tvoria časovú normu pre konkrétnu zákazku. „Pred zavedením QI sme časový predpoklad odhadovali zákazkovou plánovacou položkou na jednotlivé pracovisko. Vďaka QI teraz môžeme vo výrobe sledovať súhrnný časový blok ako celok naprieč všetkými stanovišťami,“ potvrdil Mikulec.

S QI aj naďalej

QI pomáha v NOVATRONICu aj v ďalších oblastiach, napríklad v obchodnej agende. „Už v ponuke máme možnosť každý výrobok vopred definovať, teda priradiť technologický postup, časovú aj materiálovú normu, a z toho určiť cenu. Všetky informácie sa potom prenášajú do výroby,“ doplnil Mikulec.

NOVATRONIC plánuje aj naďalej rozširovať funkčnosti QI. „Postupne používame ďalšie a ďalšie funkcie. Pri tom si uvedomujeme, že možnosti QI sú väčšie, ako sme sa pôvodne domnievali. Musím potvrdiť, že nám uľahčilo veľa práce, preto ho chceme využívať aj naďalej a dopĺňať jeho funkčnosti ruka v ruke s rozvojom našej spoločnosti,“ dodal Mikulec

Hlavné prínosy implementácie QI

  • 25percentná časová úspora pri výpočte noriem
  • Výroba s presnou a bezchybnou dokumentáciou
  • Všetky informácie v jednom systéme
  • uľahčenie prípravy výrobnej dokumentácieZaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom