Referencia

SOR Libchavy spol. s r. o.

Spoločnosť SOR Libchavy je významný český výrobca autobusov pre mestskú, medzimestskú a turistickú dopravu. Autobusy z Libchav využívate denne v MHD, ale prejsť sa s nimi môžete aj na Sibíri.

Cíle projektu

  • Zapojení moderních technologií: Přechod aplikačního softwaru na platformu Windows.
  • Propojení na další aplikace: Zajištění komunikace s Autodesk Vault.
  • Zastřešení výroby a skladového hospodářství: Výrazné zjednodušení řízení procesů výroby a možnost čerpat veškeré informace v reálném čase.

Rozsah sortimentu umožňuje společnosti SOR Libchavy uspokojit širokou škálu zákazníků – od malých dopravců po velké společnosti. V roce 2001 byl ve firmě zaveden systém řízení kvality podle EN ISO 9001:2000 certifikovaný zahraniční autoritou RWTÜV Essen. Proces svařování je ošetřen certifikátem Evropské federace EWF. Firemní filozofie jde ruku v ruce s aktuálními trendy – zákazník si může kromě klasického řešení vybrat pohon na stlačený zemní plyn, elektro nebo hybridní pohon.

Z pěti zvítězil jediný

Management společnosti po novém systému požadoval především zajištění kompletního přechodu z programového vybavení na bázi DOS k aplikačnímu softwaru postavenému na platformě Windows. Mezi požadavky patřila také možnost napojení na další aplikace, využití manažerské nadstavby a vícejazyčných verzí systému. Největší důraz byl kladen na moduly výroby a skladového hospodářství.

V polovině roku 2003 společnost vypsala výběrové řízení na dodávku informačního systému. Z pěti nabídek splňovaly zadání pouze tři. Vítězem výběrového řízení se stal informační systému QI, protože nejlépe vyhovoval všem stanoveným cílům.

Přechod bez narušení provozu

Obchodní jednání byla ukončena v srpnu 2003. Od září začala školení uživatelů QI. Nejdříve přišlo na řadu zdokonalení práce s okny v prostředí Windows, následně se samotným systémem QI. Zkušební provoz byl spuštěn v listopadu 2003. Poté došlo ke konverzím a importům dat a od ledna 2004 běží QI v ostrém provozu. Přechod na nový informační systém nijak nenarušil ani jinak neomezil chod společnosti. Mezi funkční přínosy lze zařadit především to, že zákazník získal moderní software sjednocující veškeré agendy. Společnost ocenila hlavně výrazné zjednodušení řízení procesu výroby i jejího plánování a možnost čerpat informace v reálném čase.

QI roste společně s firmou

V průběhu roku 2004 byly na přání SORu Libchavy implementovány další funkčnosti. Tyto požadavky byly řešeny přímo v informačním systému díky integrovanému vývojovému nástroji QI Builder, který umožňuje vyvíjet a upravovat aplikace rychle a za plného provozu. „Obecně mezi naše speciální přání patřily například plán výroby skeletů a autobusů, změnové řízení, konfigurátor autobusů, zpřístupnění technické dokumentace přes QI, vykazování práce zaměstnanci, evidence poruch autobusů a komunikace s Autodesk Vault,“ vysvětlil informatik Tomáš Stránský.

Firma SOR Libchavy se stále vyvíjí, a to nejen z hlediska své velikosti, ale také v osvojování nejnovějších technologií. „Jako u každého systému je míra přizpůsobení otázkou spíše nastavení procesů a toho, jak jsou naimplementovány. QI se ale vždy dokázalo přizpůsobit růstu naší společnosti. Dá se říci, že jsme nezaznamenali žádné větší překážky z jeho strany,“ doplnil Stránský.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Prechod na modernú technológiu
  • Centralizácia dát na jedno miesto
  • Kvalitne prepracované riadenie a plánovanie výroby
  • Prepojenie firemných procesov podľa potrieb
  • Prehľadná evidencia skladového hospodárstva


SOR Libchavy spol. s r. o.


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom