Referencia

Tokoz a. s.


„Ročné úspory, ktoré prináša QI sú v našom prípade asi 260 000 Eur.“

Ing. Miloš Mrva, finančný riaditeľ spoločnosti

Firma sa s QI prvýkrát zoznámila pred štyrmi rokmi, keď malo nahradiť pôvodných 8 informačných systémov - výsledkom tejto decentralizácie bolo neúmerne narastajúce administratívne zaťaženie a spomaľujúce sa tempo rastu spoločnosti.

TOKOZ preto potreboval komplexné riešenie, ktoré prepojí všetky podnikové oblasti. Ďalšími výhodami QI, vďaka ktorým zvíťazilo vo výberovom konaní s niekoľkými zahraničnými dodávateľmi, bolo vľúdne užívateľské prostredie, možnosť úprav na mieru, súlad s českou legislatívou, nonstop technická podpora a v neposlednom rade tiež kvalita implementačného tímu dodávateľa spoločnosti Melzer, spol. s r. o.


Viac informácií o úsporách, ktoré firma TOKOZ vďaka QI dosahuje, nájdete na stránke Koľko stojí QI.