Referencia

umdasch Story Design a. s.

Spoločnosť sa zaoberá návrhom, výrobou a inštaláciou interiérov predajní a produktov na podporu predaja. S ich výrobkami, ktoré zbierajú ocenenia ako na bežiacom páse, ste sa určite stretli - či už v banke alebo vo vašej obľúbenej reštaurácii.

Ako používajú QI?

Pre bezchybné fungovanie umdasch Story Designu je kľúčové zvládnutie všetkých fáz obchodného prípadu. To bolo tiež hlavným kritériom výberu informačného systému.

Nový systém mal pomôcť ako s vytvorením obchodnej ponuky, objednávkou materiálu alebo jeho rezerváciou v sklade, tak s kontrolou materiálu na sklade, plánovaním výroby a výrobných kapacít vrátane časového vyťaženia zamestnancov. Pre manažment bolo rozhodujúce spoľahlivé sledovanie financií a vytváranie reportov.

Bolo treba zaobstarať jeden komplexný softvér, ktorý by umožnil prepojiť informácie medzi ekonomikou, obchodom, skladmi a predovšetkým výrobou. V súčasnej dobe spracováva Story Design viac ako šesťdesiat unikátnych obchodných zákaziek mesačne.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Rýchla a bezchybná reakcia na požiadavky zákazníkov
  • Rozšírenie portfólia výrobkov a služieb
  • Zvýšenie počtu zamestnancov
  • Pokrytie všetkých firemných procesov
  • Spoľahlivé sledovanie finančných tokov


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom