Stali sme sa majoritným vlastníkom BM Servisu

25.11.2016 · Aktuality

Na začiatku Novembra došlo ku kapitálovému vstupu DC Conceptu do spoločnosti BM Servis. Cieľom je prepojiť vývojové firmy a know–how oboch spoločností za účelom urýchlenia vývoja novej generácie systému QI.

Z formálneho hľadiska je BM Servis štandardným implementačným partnerom, ktorý rozširuje partnerskú sieť do juhočeského regiónu. Okrem toho prináša taktiež mnohoročné skúsenosti a znalosti z oblasti procesného riadenia v rôznych segmentoch ( napr. výroba, vydavateľstvá, poľnohospodárstvo, doprava).

BM Servis týmto vítame do partnerskej siete a tešíme sa na spoluprácu.

Bližšie informácie a vyjadrenia zástupcov oboch firiem nájdete v oficiálnej tlačovej správe.


Prejsť na oficiálnu tlačovú správu>>