Ako prebieha implementácia

Môžeme ju nazývať kráľovskou disciplínou – precízne a na mieru vykonaná implementácia totiž nie je len technickou nutnosťou, ale aj jedinečnou príležitosťou, ktorá pomôže zrevidovať Vaše procesy a prečistiť dáta. Čo môžete od implementácie QI očakávať? Celým projektom Vás prevedieme na príklade stredne veľkej firmy výrobného charakteru.

1 - 3 mesiaceVybrali ste QI: úvodná analýza požiadaviek

V prvej fáze je najdôležitejšia otvorená komunikácia aj kooperácia klienta a implementátora – vždy ide o špecialistov z našej širokej partnerskej siete. Vyberiete si takého, ktorý plne vyhovuje kompetenciám Vášho odboru. Spoločne sa potom zamyslíte nad efektivitou zabehnutých procesov, zohľadníte firemné požiadavky aj plány a potom pripravíte schému pre konkurencieschopné riešenie.

1 mesiacŠijeme QI na telo Vašej firme: plán riešenia

Hlavnú úlohu teraz preberá implementačný partner, ktorý Vaše predstavy a požiadavky pretaví do detailného návrhu. Tento dokument, ktorý vzniká na mieru Vašej spoločnosti, zahŕňa podrobný popis celého riešenia, rozpis prístupových práv aj plán prenosov dát.

Ak je pre klienta papierový návrh ťažko predstaviteľný, konzultant mu sprostredkuje návštevu u zákazníka, ktorý už QI používa a podniká v rovnakom odbore. Takto nezostane žiadna otázka nezodpovedaná.

2 mesiaceQI prichádza: nasadenie a testovanie

Po odsúhlasení návrhu prenesie implementačný partner všetky dáta do nového systému a postupne uvedie QI do života Vašej firmy. Počas celej doby testuje, či všetky procesy fungujú tak, ako ste si priali. A čo je najdôležitejšie – nasadzovanie QI prebieha bez narušenia chodu spoločnosti.

2 mesiaceGenerálka na úspech: skúšobná prevádzka

Pod starostlivým dohľadom implementačného partnera prebieha skúšobná prevádzka. V tejto fáze testuje dostupné varianty, nastavuje väzby medzi jednotlivými prvkami a realizuje skúšky prístupov užívateľov do sekcií. Zároveň prichádza na rad aj preškolenie všetkých zamestnancov, ktorí budú mať čo do činenia s QI.

nekončíTri, dva, jeden – cieľ: ostrá prevádzka

V ostrej prevádzke sa z QI stáva spoľahlivý pomocník vo všetkých nasadených agendách. Implementáciou však spolupráca nekončí: naši konzultanti zákazníka kontinuálne podporujú a pomáhajú s riešením nečakaných situácií. Navyše vďaka unikátnej technológii, na ktorej je QI postavené, môžete v závislosti od aktuálnych potrieb a trendov trhu po novom kombinovať, rozširovať či zužovať funkčnosti.


Implementácia očami našich zákazníkov:

„Celkovo možno implementáciu QI, od vypracovania štúdie realizovateľnosti až po zavedenie systému do prevádzky, hodnotiť výrazne pozitívne. Konzultačný tím sa podrobne zoznámil s procesmi v spoločnosti a pripravil vhodné riešenie pre všetky divízie aj útvary stojace mimo nich. Pri implementácii ani po spustení systému do prevádzky nedošlo k žiadnym zásadným problémom, celé QI bolo nastavené podľa potrieb spoločnosti.“

Ing. Jan Moudrý, finančný riaditeľ spoločnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom