Technológia

Od začiatku bolo našim cieľom vybudovať komplexný informačný systém, ktorého ďalší rozvoj by nebol nijako technologicky limitovaný. Tiež sme kládli dôraz na to, aby QI bolo maximálne prispôsobivé pre meniace sa zákaznícke požiadavky. Vďaka týmto atribútom je QI neodmysliteľne spojené s prívlastkom „elastické“. Pružnosť zabezpečuje jedinečný dátový model, ktorý čo najúplnejšie mapuje a modeluje vzťahy medzi jednotlivými podnikovými činnosťami. Spolu so zabudovaným vývojovým nástrojom QI Builder umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať nové funkčnosti.

Vďaka QI Builderu je možné upravovať existujúce aplikácie priamo u zákazníka bez obmedzenia prevádzky. A čo je rovnako dôležité, niektoré typy zmien môže realizovať zaškolený firemný IT špecialista. Ide napríklad o úpravy vzhľadu tlače alebo obrazovkových formulárov.

V QI nič nie je nemožné. Naši partneri sú pripravení doladiť riešenie formou zákazkových úprav tak, aby maximálne vyhovovalo štýlu Vášho podnikania. Na rozdiel od neplastických krabicových systémov to vďaka technologickým možnostiam zariadi QI jednoducho a takmer okamžite.

 

Architektúra

QI je postavené na viacvrstvovej architektúre klient/server

Podporované databázové servery

MS SQL Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2014 / 2016

Podporované operačné systémy

Microsoft Windows Vista 7 / 8 / 8.1 / 10
MS Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2014

Hardwarové nároky

Databázový server

Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz,
pamäť minimálne 4 GB

Aplikačný server

Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz,
pamäť minimálne 4 GB

Klient

Procesor Intel Core i3 min. 1,4 GHz,
pamäť minimálne 1 GB

Prístup cez internet

prostredníctvom bežného internetového prehliadača