Venovali sme darček bystrckým seniorom

19.3.2018 · Aktuality, Inšpirácie

Darčeky môžu mať rôzne podoby a formy. Domov pre seniorov Foltýnova v brnenskej Bystrci dostal od nás darček v podobe poobedného programu. Akcia s názvom „Aby nám spolu bolo dobre“ sa uskutočnila v stredu 7. 3. Plná sála seniorov sa mohla pri pohostení započúvať do živého folkovo-jazzového vystúpenia skupiny Člupy. „V našej krajine je skôr vzácne, že firma vníma svoju spoločenskú zodpovednosť voči svojmu najbližšiemu okoliu. Tým pádom QI ale patrí medzi tých, ktorí môžu v tejto oblasti inspirovať druhých,” hovorí Renáta Chlebková z Dobrovoľníckeho centra ADRA Brno, ktoré akciu organizačne zastrešilo a zároveň vysiela dobrovoľníkov nielen do Domova pre seniorov Foltýnova, ale aj do ďalších zdravotno-sociálnych zariadení v Brne. Prispievame aj na tieto aktivity.