Vylepšili sme výrobné moduly QI

29.7.2021 · Aktuality

Aj v čase dovoleniek posúvame QI dopredu. V pravidelných aktualizáciách systému sme sa sústredili okrem iného na zdokonalenie výrobných modulov a ponúkame nové nástroje, ktoré zefektívnia chod výrobných spoločností. Čoho sa zmeny týkajú?

  • Pre zákazkové alebo projektové výroby, ktoré sú typické unikátnosťou každej zákazky, sme do QI doplnili aparát zameraný na prípravu výroby s nepresnými alebo doposiaľ neexistujúcimi dátami. Ako funguje? Takzvaný „typový predstaviteľ“ reprezentuje podobný výrobok vrátane všeobecného kusovníka a postupu a umožňuje ľahký odhad spotreby polotovarov a kapacít pri novej zákazke. Toto našim zákazníkom pomáha s ľahkým zaplánovaním doteraz nerealizovaného produktu a efektívnejším priebehom nadväzujúcich procesov.
  • Druhé vylepšenie spadá do modulu Plánovanie výroby a APS, kde sme rozšírili existujúce funkcie – a to o možnosť strednodobého a dlhodobého plánovania. Nástroj prináša lepší odhad potrebných kapacít a ostatných zdrojov na dlhšie obdobie (napríklad niekoľko mesiacov až rokov) dopredu.