Zmena názvu: sme QI GROUP SLOVAKIA

16.7.2018 · Aktuality

Dlhodobá tradícia a špičková kvalita zostávajú, ale pod novým názvom. Z pôvodného DC Conceptu sme od 29. júna 2018 zmenili názov na QI GROUP SLOVAKIA. Dôvod vysvetľuje predseda predstavenstva Ing. Jiří Melzer: „Nový názov lepšie vyjadruje našu filozofiu založenú na partnerskej spolupráci pri vývoji, nasadzovaní a podpore prevádzky QI.“

Pri tejto príležitosti sme predstavili nový vizuálny štýl produktovej identity: došlo k zmene loga QI, claimu a ďalších pridružených prvkov.