Koľko stojí

Filozofiu QI sme postavili na cenovej elasticite. To znamená, že celé riešenie môžete modelovať v nadväznosti na aktuálne potreby. Pokiaľ sa čokoľvek zmení, vyberiete si, či chcete funkčnosti pridať alebo ubrať. Vždy teda zaplatíte iba za to, čo skutočne využijete.

  • Kalkulačný cenník obsahuje moduly tvorené takzvanými obchodnými jednotkami. Môžeme Vám ich ponúknuť viac ako 200.
  • Rozsah funkčností Vám pri zavádzaní systému odporučí implementačný partner, a to aj v závislosti od reálneho využitia obchodnej jednotky konkrétnym počtom užívateľov.
  • Cena sa finalizuje podľa Vami zvoleného variantu platby za licenciu. Pokiaľ jednorazovo na začiatku zaplatíte viac, získate lacnejšie pravidelné licenčné poplatky, a naopak.

Vďaka licenčnej politike a možnosti kombinovať jednotlivé funkcie podľa presných potrieb užívateľov a ich rolí vznikajú tisíce cenových variantov.

Máme zákazníkov, ktorí platia len niekoľko stoviek eur mesačne za prevádzku časti systému. Sú aj takí, ktorí do QI preniesli kompletnú firemnú agendu a platia tak desaťtisíce ročne. Najdôležitejšie je ale to, že vďaka správnej voľbe systému, dobre navrhnutému modelu a precíznej implementácii dosahujú výrazné úspory, napríklad ako firma TOKOZ, ktorá vďaka QI získa každoročne viac ako 260 000 eur. Ďalší zákazníci rozšírili rozsah podnikania a tak získavajú nové obchodné zákazky, na ktoré by bez QI nedosiahli.

Zníženie poplatkov za software
v rámci celej informačnej podpory firmy

66 000 Eur
ročná úspora

Zavedenie vykazovania práce pomocou čiarových kódov
úspora 4 dielenských ekonómok

34 000 Eur
ročná úspora

Zavedenie on-line mobilných terminálov v expedičných skladoch
úspora 3 hodín denne zapisovania do PC

9 300 Eur
ročná úspora

 

Okamžitý prehľad o umiestnení tovaru
úspora 4 hodiny denne

11 850 Eur
ročná úspora

Zavedenie EDI komunikácie
úspora 7,5 hodiny týždenne

3 700 Eur
ročná úspora

Integrácia dát do jedného systému
nie je potrebná osoba na prípravu výstupov a na spájanie súborov neprepojených modulov

18 500 Eur
ročná úspora

 

Zrýchlenie priebehu zákazky nástrojárňou
skrátenie prestojov, prehľad o vyrábaných dieloch, nárast ročných výkonov o cca 3 %

70 400 Eur
ročná úspora

Výrazné zlepšenie sledovania životnosti nástrojov
úspora za opravy nad rámec garancie životnosti

55 600 Eur
ročná úspora

 


Chcete vedieť presnú cenu?

Neváhajte nás kontaktovať s nezáväznou požiadavkou na kalkuláciu.

Dopytovať kalkuláciu