Nasadenie QI v spoločnosti TMETAL získalo Cenu za finančnú efektivitu

2.12.2022 · Tlačové správy

Informačný systém QI, vyvíjaný spoločnosťou QI GROUP, opäť uspel v súťaži o Prípadovú štúdiu roka a po siedmy krát sa umiestnil. Benefity, ktoré prináša spoločnosti TMETAL, výrobcovi oceľových konštrukcií so svetovým renomé, odborná porota ohodnotila Cenou za finančnú efektivitu.

Súťažná prípadová štúdia s názvom Automatizovaná tvorba atestovej dokumentácie s QI popisuje fungovanie celého riešenia, ktoré naimplementovala spoločnosť United Paladins, a objasňuje, ako dochádza k merateľným prínosom. V celopodnikovom rámci QI zvýšilo úroveň riadenia a zlepšilo podmienky pre prácu aj výrobu. Dôraz bol kladený na agendu okolo atestovej dokumentácie, ktorej tvorba je teraz automatizovaná, čo znižuje chybovosť o cca 50 % a prináša ročnú úsporu okolo 500 000 Kč. Aj tieto benefity podporili rozvoj Tmetalu z firmy malej veľkosti do dnešnej podoby. „Pokiaľ sa informačný systém nasadzuje s citom pre potreby konkrétneho zákazníka a skúsenosťami v danej oblasti, je potom pre celú spoločnosť významnou podporou, ktorá naviac zabezpečuje výraznú ekonomickú úsporu. Cenu za finančnú efektivitu QI získalo po štvrtý krát, čo potvrdzuje, že naša partnerská sieť odvádza kvalitnú prácu, ktorej výsledkom je okrem iného práve znižovanie nákladov našich zákazníkov,“ hovorí generálny riaditeľ QI Groupu Tomáš Smutný.

Informačný systém QI bol uvedený na trh v roku 2000, od tej doby ho preverilo viac ako 1 400 firiem.

Súťaž Prípadová štúdia roka je tradičnou záležitosťou, ktorú už 17. rok usporadúva magazín CIO Business World. Hodnotenia sa ujíma porota zložená z profesionálov odborových združení ICT Unie a CACIO, skúsených akademikov z prestížnych technologických fakúlt a tiež profesionálnych ICT manažérov.


Stiahnuť tlačovú správu (DOCX) >>