Informačný systém QI opäť uspel v prestížnej súťaži

28.11.2017 · Tlačové správy

Spoločnosť Melzer, spol. s r.o. sa tohto roku už po tretí krát zúčastnila prestížnej súťaže o najlepšiu prípadovú štúdiu roka, ktorú usporiadal magazín CIO Business World a znovu získala prvé miesto. Hodnotenia sa pravidelne ujíma odborná porota zložená z profesionálov odborových združení ICT Únia a CACIO, skúsených akademikov z technologických fakúlt a tiež z profesionálnych ICT manažérov.

Prípadová štúdia s názvom QI Mobile – Podniková mobilita v praxi popisuje riešenie pre spoločnosť Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., ktorá spravuje približne 1 000 kilometrov vodovodných a kanalizačných sietí, 12 čistiarní odpadových vôd a 5 úpravní vôd. Vďaka nasadeniu informačného systému QI, ktorého implementáciu vykonala spoločnosť Melzer, a jeho následnému rozšíreniu o mobilnú aplikáciu QI Mobile vyvinutú spoločnosťou Adaptica a.s., dosiahol VaK Vyškov nielen viac ako miliónové ročné úspory nákladov, ale tiež zrýchlenie procesu odpočtov vodomerov a celkového zdokonalenia riadenia firmy.

„Úspech v tejto prestížnej súťaži, z ktorého mám naozaj radosť, ma utvrdzuje v správnosti konceptu partnerskej spolupráce. Na vývoji a implementáciách tohto rýdzo českého produktu sa dnes podieľa už viac ako 30 subjektov,“ povedal konateľ spoločnosti Melzer Ing. Jiří Melzer.

V tej istej súťaži získala spoločnosť Melzer v roku 2014 odborové ocenenie za projekt v priemysle. Išlo o prípadovú štúdiu popisujúcu nasadenie QI u zákazníka Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Podobne to bolo v roku 2013, kedy s prípadovou štúdiou Podnikový informačný systém QI, správna voľba pre Tokoz obsadila prvé miesto v kategórii Prípadová štúdia roku 2013.

Informačný systém QI je na trhu od roku 2000, od tej doby ho preverilo viac ako 1 000 firiem. Vďaka jeho komplexnosti a prevádzkovej spoľahlivosti ho využívajú stredné aj väčšie spoločnosti z najrôznejších odborov.


Stiahnuť tlačovú správu (DOC) >>